A

Sastamalan Vuokratalot Oy

Sastamalassa on runsas ja monipuolinen vuokra-asuntotarjonta.

Sastamalan Vuokratalot Oy on kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö (Vuokrataloyhtiö). Yhtiö omistaa, vuokraa ja rakennuttaa vuokrataloja ja vuokra-asuntoja.

Yhtiön tehtävänä on tarjota kysyntää vastaavia kohtuuhintaisia, laadultaan hyvätasoisia vuokra-asuntoja, jotka soveltuvat asukkaiden ja asiakkaiden kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Vuokrataloyhtiön hallinnassa on n. 497 huoneistoa. Asunnot sijoittuvat Sastamalan keskustan (vanha Vammalan) lisäksi, Kiikka, Pehula, Keikyä, Mouhijärvi ja Suodenniemi.

Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja se on syntynyt, kun useita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu toisiinsa. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 60 ja 70-luvulla.

Yhtiön palveluksessa on seitsämän työntekijää. Yhtiöllä on toimisto Sastamalan Kaupungintalolla osoitteessa Aarnontie 2A. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Hallituksessa on lisäksi yksi asukasedustaja. Kaupungin edustajan yhtiökokoukseen nimeää kaupunginjohtaja. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin tarkastuslautakunta valvoo yhtiön toimintaa.

Yhtiö ostaa vuokraus- ja kiinteistöpalvelut Sastamalan kaupungin Tilakeskukselta.

Sastamalan Kaupungin suorassa omistuksessa on n. 360 huoneistoa, joista suurin osa on erityisryhmien kuten vanhusten asuntoja lisäksi löytyy myös eri kokoisia liike- ja toimistotiloja. Kaupungin asuntoja ja liiketiloja voi kysyä suoraan Sastamalan Kaupungilta tai Sastamalan Vuokratalot Oy toimistolta, sähköposti vuokratalot@sastamala.fi.

Sastamalan Vuokrataloilla ei ole erityisryhmien kuten vanhusten asuntoja, näitä voi kysyä Sastamalan kaupungilta Jenni Raitio puh. 040 134 2282.

Kiikoisissa on tarjolla vuokra-asuntoja mm. kaupungin omistamassa As Oy Hämeenrannassa. Näitä voit tiedustella Sastamalan Vuokratalot Oy toimistolta.

Asunto ja asumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:
Palvelusihteeri Anja Kokkonen, puh. 040 138 2059, anja.kokkonen@sastamalanvuokratalot.fi
Kiinteistösihteeri Tiina Isotalo, puh. 040 644 9188, tiina.isotalo@sastamalanvuokratalot.fi